اطلاعات عمومی

اسیدهای معطر یا اسیدهای آمینه آروماتیک (AAA )

اسیدهای آمینه آروماتیک، دسته ای از ترکیبات آلی آروماتیک هستندکه شامل حلقه بنزنی و یک گروه عاملی اسیدی است. از میان 20 اسید آمینه استاندارد می توان به فنیل آلانین، تریپتوفان، تیروزین، هیستیدین، اشاره کرد . این اسیدهای آمینه برای حیوانات ضروری بوده و از آنجا که آنها در بدن انسان سنتزنمیشوند ، باید از رژیم غذائی استخراج شوند.

اشتراک گذاری

اسیدهای معطر یا اسیدهای آمینه آروماتیک (AAA )

اسیدهای آمینه آروماتیک، دسته ای از ترکیبات آلی آروماتیک هستندکه شامل حلقه بنزنی و یک گروه عاملی اسیدی است. از میان 20 اسید آمینه استاندارد می توان به فنیل آلانین، تریپتوفان، تیروزین، هیستیدین، اشاره کرد .

این اسیدهای آمینه برای حیوانات ضروری بوده و از آنجا که آنها در بدن انسان سنتزنمیشوند  ، باید از رژیم غذائی استخراج شوند. حیوانات این اسیدها را از رژیم غذائی خود دریافت می کنند، اما همه گیاهان و میکرو ارگانیسم ها باید آمینو اسید های آروماتیک مورد نیاز خود را از طریق متابولیکی شیکیمات سنتز کنند.


پروتئینها، زنجیره های خطی یا پلیمر هائی هستند که از ترکیب اسیدهای آمینه حاصل می شوند. اسیدهای آمینه، حروف الفبائی پروتئینها را تشکیل می دهند و چون امکانات بالقوه نامحدودی در طرز توالی و طول زنجیره اسید آمینه ها در تولید پروتئینها وجود دارد، از اینرو انواع بی شماری از پروتئینها نیز می توانند وجود داشته باشند .
از نظر تغذیه، اسید آمینه ها را به دو دسته ضروری  و غیر ضروری تقسیم می کنند. اسیدهای آمینه ضروری، آنهائی هستند که سلولها قادر به سنتز نیستند، درصورتیکه اسیدهای آمینه غیر ضروری توسط سلولها از سایر مواد ساخته می شوند. نوع اسیدهای آمینه ضروری در نزد گونه های مختلف جانداران متفاوت است.

 

 

این اسیدهای آروماتیک همان عامل بوی خوش کبای زغالی هستند

 

یکی از دلایل محبوبیت کباب زغالی بین مردم، ترکیب های مختلفی است که هنگام کباب کردن آزاد می شود. تعدادی از این ترکیب ها، ترکیب های آروماتیک یا معطر هستند که باعث محبوبیت کباب های زغالی بین مردم می شوند. 

 

0 نظرات

نظری ثبت نشده است

افزودن نظر جدید

لینک کوتاه